Servis

Vetranie

Pre zvýšenie kvality bývania a správne používanie okien je dôležité pravidelné vetranie. Ak je nedostatočné, prejaví sa to najmä v zimnom období, kedy môže dochádzať ku kondenzácii vodných pár a zaroseniu skiel. Tento bežný fyzikálny jav (nie závada) je prejavom kvalitných okien, ktoré sa vyznačujú vysokou tesnosťou a takmer žiadnou výmenou vzduchu pri zatvorenom okne (s výnimkou malého priechodu vodných pár okenným profilom). Najjednoduchším a najlacnejším spôsobom riešenia tohto problému je dostatočná výmena vzduchu cez okná (celkovým vetraním s dočasným vypnutím kúrenia). Čím je vonku chladnejšie, tým kratší čas je potrebný. Vetranie cez vyklopené okno má zmysel len mimo vykurovacej sezóny. Uprostred zimy nemá byť okno vyklopené dlhšie ako 20 minút, pretože by sa povrchy miestností príliš ochladili a práve takéto miesta sú vystavované najčastejšiemu vzniku kondenzátu.

 

 
Footer