Servis

Návod na ošetrovanie a údržbu interiérových dverí a zárubní

Interiérové dvere a zárubne sú vyrobené zo špeciálne vyberaného a triedeného materiálu a prípadné minimálne farebné rozdiely dreva nie sú na závadu a sú zvýraznením jeho prírodného pôvodu.

 

Aby ste uchovali hodnotu Vašich interiérových dverí a zárubní, vyčistite a ošetrite ich aspoň 1 krát ročne niektorým z prípravkov na ošetrovanie dreva (napr. Opti od firmy Henkel), odporúčame pozorne si vždy preštudovať návod na použitie. Dvere ani ich jednotlivé časti nikdy neumývajte agresívnymi čistiacimi prostriedkami (neodporúčame ani mastné prípravky ako je Diava) a riedidlami. Mohli by ste spôsobiť trvalé poškodenie povrchovej úpravy.

 

Zároveň Vám odporúčame interiérových dverí a zárubní raz ročne vizuálne skontrolovať a v prípade narušenia povrchu poškodené miesto ošetriť. V prípade, že ide o poškodenie väčšieho rozsahu, zverte opravu odbornej firme.

Pri renovácii náteru použite farby na rovnakom základe ako sú farby použité na Vašich interiérových dverách a zárubniach (renovačný program lakov Milesi od firmy Centroglob, s.r.o., v prípade použitia farieb iného výrobcu sa poraďte prosím s nami resp. zástupcom f. Centroglob, s.r.o.).

V prípade potreby podľa vlastného uváženia je možné všetky pohyblivé časti kovania z času na čas premazať veľmi malým množstvom oleja.

Veľmi dôležité pre zachovanie kvalitnej povrchovej úpravy je nevystavovať dvere a zárubne priamemu slnečnému žiareniu a vlhku presahujúcemu bežnú vlhkosť kúpeľní a interiéru.

 

Veríme, že interiérové dvere a zárubne z dreva Vám budú spríjemňovať bývanie a prispejú svojimi vlastnosťami k Vášmu pohodliu.

 

Návod na ošetrovanie a údržbu vchodových dverí

Vchodové dvere chodové dvere ná sú vyrobené zo špeciálne vyberaného a triedeného materiálu a prípadné minimálne farebné rozdiely dreva nie sú na závadu a sú zvýraznením jeho prírodného pôvodu.

 

Aby ste uchovali hodnotu Vašich vchodových dverí, vyčistite a ošetrite ich aspoň 1 krát ročne sadou AIDOL PLEGESET od firmy Remmers. Vchodové dvere ani ich jednotlivé časti nikdy neumývajte agresívnymi čistiacimi prostriedkami a riedidlami. Mohli by ste spôsobiť trvalé poškodenie povrchovej úpravy. Vchodové dvere umývajte, ak je to možné, najskôr po 6 až 8 týždňoch od výroby.

Zároveň Vám odporúčame vchodové dvere raz ročne vizuálne skontrolovať a v prípade narušenia povrchu poškodené miesto ošetriť. V prípade, že ide o poškodenie väčšieho rozsahu, zverte opravu odbornej firme

.

Pri renovácii náteru použite farby na rovnakom základe ako sú farby použité na Vašich vchodové dvere (renovačný program firmy Remmers, v prípade použitia farieb iného výrobcu sa poraďte prosím s výrobcom okien resp. zástupcom f. Remmers).

Pre bezproblémovú funkčnosť Vašich vchodových dverí je potrebné všetky pohyblivé časti kovania z času na čas premazať malým množstvom oleja.

Tesnenie vchodových dverí je potrebné ošetrovať bežnými čistiacimi prostriedkami, ktoré nenarušujú jeho povrch.

Sklá sú v krídle utesnené silikónovým tesnením, ktoré zabraňuje prieniku priamej vlhkosti do vnútorného priestoru. Ak je toto tesnenie akýmkoľvek spôsobom porušené, je potrebné okamžite vymeniť poškodenú časť.

 

Veríme, že vchodové dvere Vám budú spríjemňovať bývanie a prispejú svojimi vlastnosťami k Vášmu pohodliu.

 

Návod na ošetrovanie a údržbu okien

Okná sú vyrobené zo špeciálne vyberaného a triedeného materiálu a prípadné minimálne farebné rozdiely dreva nie sú na závadu a sú zvýraznením jeho prírodného pôvodu.

 

Aby ste uchovali hodnotu Vašich okien, vyčistite a ošetrite ich aspoň 1 krát ročne sadou AIDOL PLEGESET od firmy Remmers. Okná ani ich jednotlivé časti nikdy neumývajte agresívnymi čistiacimi prostriedkami a riedidlami. Mohli by ste spôsobiť trvalé poškodenie povrchovej úpravy. Okná umývajte, ak je to možné, najskôr po 6 až 8 týždňoch od výroby.

 

Zároveň Vám odporúčame okná raz ročne vizuálne skontrolovať a v prípade narušenia povrchu poškodené miesto ošetriť. V prípade, že ide o poškodenie väčšieho rozsahu, zverte opravu odbornej firme.

 

Pri renovácii náteru použite farby na rovnakom základe ako sú farby použité na Vašich oknách (renovačný program firmy Remmers, v prípade použitia farieb iného výrobcu sa poraďte prosím s výrobcom okien resp. zástupcom f. Remmers).

Pre bezproblémovú funkčnosť Vašich okien je potrebné všetky pohyblivé časti kovania z času na čas premazať malým množstvom oleja.

Tesnenie okien je potrebné ošetrovať bežnými čistiacimi prostriedkami, ktoré nenarušujú jeho povrch.

Sklá sú v krídle utesnené silikónovým tesnením, ktoré zabraňuje prieniku priamej vlhkosti do vnútorného priestoru krídla. Ak je toto tesnenie akýmkoľvek spôsobom porušené, je potrebné okamžite vymeniť poškodenú časť.

Jedným z najdôležitejších úkonov je pravidelné správne vetranie miestností. Vhodné je 3 až 4 krát denne intenzívne vyvetrať miestnosť úplným otvorením okna po dobu 5 až 15 minút. Zabránite tým škodám, ktoré môže spôsobiť nadmerná vlhkosť (napr. plesne v rohoch a na stropoch miestností, za nábytkom, pod parketami, na tesnení okien atď.).

 

Veríme, že drevené okná Vám budú spríjemňovať bývanie a prispejú svojimi vlastnosťami k Vášmu pohodliu.

 

 
Footer