Servis

Služby a poradenstvo

Spoločnosť Hlubík a spol. s r.o. poskytuje svojim zákazníkom komplexný servis s individuálnym prístupom, ktorého cieľom je splniť požiadavky a predstavy o funkčných, kvalitných a krásnych výrobkoch. Náš zákazník sa môže plne spoľahnúť na naše bezplatné predajné poradenstvo, ktoré spočíva v technickej konzultácii a odbornej pomoci pri výbere vhodných materiálov, dizajnu a predbežnej kalkulácii nákladov svojho zámeru. Ďalším dôležitým bezplatným článkom  nášho poskytovaného servisu je obhliadka miesta a zameranie. Zákazník je následne oboznámený s grafickým návrhom spracovaným po zameraní a dohodnutí technických údajov. Tieto grafické návrhy, prípadne pohľady na výrobky, slúžia ako súčasť zmluvy či objednávky.


Okrem výroby a predaja výrobkov zabezpečujeme aj dodávku a montáž diela. Súčasťou ponúkanej služby je doprava tovaru, demontáž, odvoz a likvidácia pôvodných výrobkov, murárske a maliarske práce.


Na naše výrobky poskytujeme štandardne 24 mesačnú záruku, s výnimkou okien, vchodových dverí a zimných záhrad, kde je záručná doba 36 mesiacov. Záručnú dobu si môžete zvýšiť až na 10 rokov pri určitých výrobkoch za predpokladu kvalitného záručného servisu, ktorý si môžete zabezpečiť podpisom servisnej zmluvy. Servisná zmluva zahŕňa pravidelnú ročnú prehliadku s nastavením a ošetrením výrobkov.
Naša spoločnosť zabezpečuje záručný a pozáručný servis výhradne našimi pracovníkmi. Tým je zabezpečený kontinuálny prístup k výrobku od výroby cez montáž až po opravy prípadných poškodení, kde obchodník či dodávateľ bez vlastnej výrobnej kapacity je iba ťažko schopný vaše požiadavky splniť. To isté platí aj v prípade dodatočného doplnenia našich výrobkov  o rôzne doplnky prípadne dorábky výrobkov do vašich prístavieb. Súčasťou dodacieho listu je vždy aj návod na ošetrenie a údržbu. Veríme, že s našimi výrobkami a službami budete spokojní a za kvalitu poskytovaných služieb nás odmeníte ďalšou objednávkou.

 

 
Footer